Zmiany chorobowe wywoływane przez boreliozę z Lyme

Pseudochłoniak boreliozowy

Pseudochłoniak boreliozowy (borrelial lymphocytoma) należy do wczesnych symptomów zarażenia bakterią Borrelia burgdorferi, występuje jednak jedynie o około 1% chorych. Ma on postać niewielkiego guzka o sino-czerwonawym zabarwieniu. Jego lokalizacja nie jest bezpośrednio powiązana z miejscem ukąszenia, typowe miejsca występowania pseudochłoniaka boreliozowego to sutki lub płatek ucha.

Przewlekłe zapalenie zanikowe skóry kończyn

Przewlekłe zapalenie zanikowe skóry kończyn jest objawem boreliozy w fazie późnej. Choroba ta może się ujawnić nawet po kilku latach od momentu zakażenia organizmu krętkami wywołującymi boreliozę. Pierwsze symptomy wystąpienia zanikowego zapalenia skóry to zabarwienie skóry kończyn na kolor sino-czerwony, może mu towarzyszyć obrzęk i teleangiektazja, czyli obecność poszerzonych, drobnych naczyń krwionośnych – popularnie nazywanych „pajączkami”. Do wymienionych objawów w miarę upływu czasu dołącza przeczulica, ból i świąd skóry. Nieleczone przewlekłe zanikowe zapalenie skóry kończyn prowadzi do zmian zwyrodnieniowo – zapalnych w stawach zaatakowanych przez chorobę kończyn.

Zmiany dotyczące układu kostno-stawowego

Wraz z rozprzestrzenianiem się zakażenia bakterią Borrelia burgdorferi po organizmie chorego, pojawiają się objawy ze strony układu kostno-stawowego. Obejmują one bóle mięśni, ścięgien i stawów, zwłaszcza stawów skokowych, kolanowych, biodrowych, śródręcza, łokciowych i ramiennych. Dolegliwości bólowe mają charakter sinusoidalny, okresy wzmożonego odczuwania bólu rozdzielone są okresami remisji, w trakcie których objawy bólowe zanikają w zasadzie całkowicie. Zmiany w układzie kostno – stawowym, nawet niepoddane leczeniu z czasem zanikają, chociaż u około 10% pacjentów rozwija się przewlekła postać schorzenia z utrwalonymi zmianami narządowymi. Zmiany dotyczące układu kostno-stawowego wywoływane są przez reakcje immunologiczne, zachodzące w organizmie na skutek zarażenia krętkami. Na występowanie zmian mają również wpływ uwarunkowania genetyczne, co sprawia, że niektórzy pacjenci są na nie bardziej podatni niż inni.

Zmiany w układzie krążenia

Zmiany w układzie krążenia, wywołane zachorowaniem na boreliozę z Lyme, dotyczą przede wszystkim mięśnia sercowego i pojawiają się u około 4-8% chorych. Do najczęstszych zmian zalicza się zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego i śródkomorowego. Bardzo rzadko dochodzi do niewydolności serca lub zapalenia wsierdzia. Zmiany w układzie krążenia u większości chorych utrzymują się krótko i nie wymagają stosowania stymulatorów mięśnia sercowego.

Pozostałe zmiany narządowe

Do pozostałych zmian wywołanych zakażeniem krętkami Borrelia burgdorferi zalicza się powiększenie węzłów chłonnych, początkowo lokalne, w pobliżu miejsca ugryzienia przez kleszcza, następnie uogólnione. Zdarzają się zmiany polegające na zainfekowaniu oczu, takie jak zapalenie spojówek, rzadziej zapalenie tęczówki, rogówki lub naczyniówki oraz krwawienie w obrębie siatkówki. Do rzadko występujących powikłań boreliozy należy zapalenie wątroby – dotyka ono około 2% chorych. Odnotowano bardzo rzadkie przypadki niewydolności oddechowej, prowadzące do śmiertelnego zespołu ostrego wyczerpania dorosłych.