Przebieg boreliozy

Borelioza z Lyme jest chorobą wielonarządową, a nieleczona charakteryzuje się występowaniem trzech następujących po sobie etapów choroby:

  • zakażenie ograniczone – typowe jest występowanie rumienia wędrującego lub pseudochłoniaka limfatycznego skóry, będącego niebolesnym stanem zapalnym skóry w miejscu ugryzienia przez kleszcza.

    zakażenie rozsiane – na tym etapie da się zauważyć rumień wędrujący wtórny oraz rozwija się wczesna neuroborelioza.

    zakażenie przewlekłe – rozwija się późna neuroborelioza, może wystąpić zapalenie stawów, zapalenie mięśnia sercowego, zmiany dermatologiczne i neurologiczne. Utrzymują się one przez okres co najmniej 12 miesięcy.

    Etap 1 i 2 są zaliczane do wczesnej boreliozy z Lyme, etap 3 to późna borelioza z Lyme.Na boreliozę zachorować może każdy, nieleczona choroba jest przyczyną poważnych powikłań zdrowotnych, lecz mimo tego śmiertelność wywołana przez zakażenie bakterią Borrelia burgdorferi jest niska.

Rumień wędrujący – pierwszy symptom zachorowania na boreliozę

Rumień wędrujący pojawia się na skórze 60-80% osób zarażonych boreliozą, zazwyczaj po około 3 tygodniach od momentu przedostania się bakterii do krwi gospodarza. Objaw ten nie pojawia się w ogóle u średnio 1/3 chorych, co zdecydowanie utrudnia i opóźnia rozpoznanie choroby. Rumień w pierwszych dniach występowania wygląda jak pojedyncza grudka lub niewielka plama na skórze, która bardzo szybko ulega powiększeniu. Często, chociaż nie zawsze, występuje centralne przejaśnienie w okolicy ukłucia. Rumień wędrujący najczęściej zlokalizowany jest na skórze tułowia i kończyn, a także szyi, głowy oraz dołów pachowych i pachwin. Miejsce wystąpienia rumienia wędrującego jest bezpośrednio związane z lokalizacją ugryzienia przez kleszcza.

Zdarza się również, że rumień przyjmuje postać zmian pęcherzykowych lub wybroczynowych o nieregularnym kształcie. Rumień zazwyczaj nie jest bolesny, ponieważ kleszcz wydziela do swojej śliny substancje znieczulające miejsce ukąszenia i usprawniające wnikanie bakterii. W mniej więcej połowie przypadków pacjenci zgłaszający się do lekarza z podejrzeniem zachorowania na boreliozę skarżą się na objawy grypopodobne, takie jak bóle głowy, bóle mięśni i stawów, gorączka, niekiedy również powiększenie węzłów chłonnych.

Rumień wędrujący może przypominać objawy skórne kilku innych chorób. Zadaniem lekarza jest odróżnienie go od symptomów grzybicy skóry, róży, zmian ziarniniakowych, reakcji alergicznej na niektóre leki i odczynu alergicznego po ukąszeniu przez owady.